‘Kunst in de kringloop’ bij La Poubelle

Beeldende kunsttentoonstelling

Kringloopbedrijf La Poubelle presenteert de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ van beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop. De tentoonstelling wordt vrijdag 23 november om 17.00 uur geopend door Martin de Wolf (GroenLinks) en is te zien tot en met zaterdag 8 december. Vanaf maandag 10 december zijn de tentoongestelde artikelen te koop in de winkel.

In de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ toont Hoenderop, naast kringloopartikelen uit de winkel van la Poubelle, foto’s van deze artikelen die zijn gefotografeerd in de context van zijn vorige tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’. Deze tentoonstelling was in oktober 2018 te zien op het voormalige terrein van Huize Moerenburg. Het was zowel een eerbetoon aan de patroonheilige Dionysius van Tilburg als een pleidooi voor zuivere lucht.

Dionysius van Parijs is een noodhelper, die men onder andere kan aanroepen bij longziekten. Als we nu naar de longen van de aarde kijken of van onze stad, hoe kunnen we dan zorgen dat we deze longen en onze longen gezond houden? Zowel vanuit het perspectief duurzaamheid als de herwaardering van vergeten bronnen uit het verleden, wordt Dionysius nieuw leven ingeblazen als patroonheilige voor zuivere lucht.

In de tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’ had Hoenderop goederen uit de winkel van La Poubelle als readymades ingezet. Het doel hiervan was tweeledig:

  • Hierdoor werden de kringloop goederen in een context van kunst gepresenteerd, waardoor er een nieuw potentieel publiek werd aangetrokken voor kringloopartikelen.
  • Door de goederen van La Poubelle als readymades binnen een tentoonstelling te plaatsen, werden er geen nieuwe goederen of materialen gebruikt voor het vervaardigen van kunstwerken. Op deze manier wordt er duurzamer omgegaan met het hergebruik van goederen.

Kringloopwinkels dragen bij aan de zuivere lucht die we allemaal inademen. Doordat spullen langer in omloop blijven en minder snel worden afgedankt, hoeven er minder nieuwe goederen te worden geproduceerd en vervoerd. Het hergebruiken van goederen levert daarmee een directe bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot, wat resulteert in het inademen van schonere lucht.

Readymade is een kunstvorm waarbij een industrieel voorwerp uit zijn alledaagse omgeving wordt gehaald en binnen de context van kunst getoond. Binnen de traditie van readymade als kunstvorm gaat Hoenderop in de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ in La Poubelle verder. Dit door in plaats van deze readymades te conserveren binnen de kunstwereld, het weer terug te plaatsen in de kringloop.

Als koper koop je bijvoorbeeld een stoel, wat tevens een gesigneerd kunstwerk is. Daarbij krijg je als klant de foto van de stoel, zoals die te zien was in de tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’ erbij cadeau.

Keurmerk Kringloopbedrijven heeft nieuwe naam

What’s in a name..?

100% Kringloop! is de nieuwe naam van het Keurmerk Kringloopbedrijven®.
Er is feitelijk geen verschil tussen het Keurmerk en het 100%Kringloop!-merk.
De kwaliteitseisen waaraan de kringloopwinkels moeten voldoen om voor het 100%Kringloop!-keurmerk in aanmerking te komen, zijn dus hetzelfde gebleven.

 

 

Over 100% Kringloop

Kringloop is geen beschermd begrip; iedereen kan een kringloopwinkel beginnen. Hoe weet je dan of je met een betrouwbare kringloopwinkel te maken hebt? Kijk of de winkel het keurmerk 100% Kringloop! heeft. Dit garandeert dat de kringloopwinkel professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu. Kringloopwinkels die lid zijn van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) kunnen dit keurmerk aanvragen. Zij krijgen het niet zo maar. Ze doorlopen eerst een audit om te toetsen of ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

100% Mens

100% KringloopEen 100% Kringloop!winkel is een sociale onderneming. Net als elk ander bedrijf levert een sociale onderneming een product of dienst. Waar bij andere bedrijven het maken van winst vaak het hoofddoel is, is dat bij sociale ondernemingen niet het geval. Geld verdienen is voor 100%!Kringloopwinkels een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van armoede.

Een 100% Kringloop!winkel staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en heeft dus werkplekken voor mensen voor wie het lastig is om een reguliere baan te vinden. Dat kunnen langdurig werklozen zijn, mensen met een beperking of ex-gedetineerden. Ook voor vrijwilligers of gepensioneerden zijn er werkplekken. In 2016 bestond landelijk 17 procent van het aantal medewerkers bij 100% Kringloop!winkels uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 31 procent van de medewerkers was vrijwilliger.

100% Milieu

100% KringloopHet hergebruiken van spullen is een stuk beter voor het milieu dan recyclen of nieuw produceren. Het maken van één spijkerbroek kost ongeveer 10.000 liter water. Als je een spijkerbroek koopt in een 100% Kringloop!winkel, bespaar je dus een heleboel water. Alles wat je tweedehands koopt, scheelt gebruik van grondstoffen en energie.

En wist je dat een 100% Kringloop!winkel per jaar gemiddeld 100.000 kilo textiel inzamelt en 430.000 kilo huisraad? Dat scheelt een hoop afval. Door spullen nog een tweede, derde of vierde leven te geven, zorgen kringloopwinkels dus voor een vermindering van de afvalberg (er hoeft niet iets nieuws te worden geproduceerd). En goederen die niet meer verkocht kunnen worden, laten wij op een verantwoorde manier verwerken. Van de 135 miljoen kilo aan goederen die de 100% Kringloop!winkels per jaar ophalen, wordt 42 procent opnieuw verkocht of hergebruikt. Nog eens 41 procent wordt gerecycled. Dit komt dus niet op de afvalberg en dat scheelt 117 miljoen kilo CO₂-uitstoot. Dat staat gelijk staat aan het een jaar lang verwarmen van ruim 40.000 woningen.

LA POUBELLE wint MVO prijs 2018 Gilze en Rijen!

 

In de categorie: ´Fatsoenlijke Banen en Economische Groei´.

Vanzelfsprekend zijn wij hier hartstikke trots op en bedanken wij iedereen die op ons gestemd heeft!

”Met een prijs voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO), de ‘MVO-Prijs 2018’, ging de gemeente Gilze en Rijen op zoek naar ondernemers die hun bedrijfs- en/of productieprocessen zo hebben georganiseerd, dat ze bijdragen aan een duurzamere samenleving. Deze ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘MVO-Prijs 2018’.
Daarmee inspireren zij niet alleen elkaar, maar dragen ze ook bij aan bewustwording en noodzaak van verduurzaming onder alle inwoners van de gemeente Gilze en Rijen”

Repair Café en Koopavond

IEDERE EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND: REPAIR CAFÉ en KOOPAVOND
Uitgezonderd feestdagen en de zomervakantie…
i.v.m. De dodenherdenking, die op de eerste donderdag van mei valt, slaan we deze maand over.
Eerstvolgende REPAIR CAFÉ én KOOPAVOND daarom op donderdag 6 juli!

rc-koopavond-algemeen-web

Bewaren

Bewaren

ophaalserviceveilingactiviteiten kalenderveel gestelde vragen sidebar2temp

Email     Twitter     Facebook